„Letos jsme udělili mimořádně tři ocenění. Centrum je nezisková organizace a její činnost nemá na Prachaticku obdoby. Žádná taková tady podobné služby nenabízí. Proto porota udělala výjimku,“ vysvětlila Kateřina Třísková, ředitelka Oblastní kanceláře JHK v Prachaticích.

STROOM Dub je centrum pro osoby se zdravotním či sociálním handicapem. Podle Pavly Čechové Švepešové, ředitelky centra, ocenění společnost získala za práci a provoz centra, které má zaregistrované dvě sociální služby. „Jsou to sociálně terapeutické dílny, které jsou v ambulantní formě a naši klienti se zde učí základní pracovní návyky a dovednosti prostřednictvím sociálně pracovní terapie,“ vysvětluje s tím, že dílny jsou v centru v Dubu a v Prachaticích v prostorách krámku v Křišťanově ulici.

Druhou zaregistrovanou službou je sociální rehabilitace, která je pobytová, a to v týdenní a celoroční formě. Klienti si v rodinném prostředí rozvíjí dovednosti, návyky a činnosti potřebné pro samostatný život s ohledem na jejich zdravotní handicap. „Propojením těchto služeb se snažíme o rozvoj a kvalitní náplň života. Díky celoročnímu provozu u nás našlo osm klientů nový domov,“ dodala Pavla Čechová Švepešová.

Ocenění společnost dostala také proto, že je to jediné zařízení tohoto typu na Prachaticku. „Naše kapacita je plně využita. Profesionální a individuální přístup personálu se snaží lidem nabídnout plnohodnotný život naplněný prací, zábavou a zvládáním překážek, které životní situace přináší,“ říká ředitelka STROOMu Dub.

Ocenění od JHK vnímá celý kolektiv společnosti jako pochvalu a vyjádření, že jejich práce má smysl. „Že ji děláme s láskou a srdcem. Pomáháme lidem najít si své místo ve společnosti a můžeme rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti prostřednictvím sociálních služeb,“ dodala.

Podle Pavly Čechové Švepešové si centrum STROOM Dub ocenění zaslouží. „Máme radost a vážíme si toho. Ale, jak už jsem řekla, je to ocenění práce všech našich zaměstnanců. Pro nás je ale zároveň velmi důležitá zpětná vazba od klientů, rodičů a opatrovníků a spokojených klientů. Víme od nich, že jsou spokojení, a my jsme moc rádi,“ řekla. STROOM Dub pravidelně spolupracuje s prachatickou Jihočeskou hospodářskou komorou. „Šlo například o ukázky práce a tvoření v keramické dílně nebo besedy o naší práci,“ uzavřela ředitelka.