Kdy se onemocnění objevilo a kolik je pozitivně testovaných lidí?

Výskyt onemocnění COVID - 19 byl v Domově pro seniory v rybniční ulici poprvé zachycen 21. října. V domově probíhá systematické testování klientů i zaměstnanců, výsledky přicházejí průběžně. V tuto chvíli je pozitivních 13 seniorů a 22 pracovníků.

Bude nutná hospitalizace některého z nich?

Všichni nakažení z řad uživatelů i zaměstnanců jsou buď zcela bezpříznakoví, nebo mají pouze lehký průběh nemoci bez nutnosti hospitalizace. Spíše než jejich počet je pro nás stěžejní zajištění plné péče a eliminace rozšiřování nákazy. Zatím se situaci daří dobře zvládat i za výborné spolupráce a pomoci Armády ČR. Po konzultaci se zástupci odboru biologické ochrany Speciální infekční nemocnice v Těchoníně byla přijata další epidemiologická a organizační opatření.

Objevila se nákaza také v jiných zařízeních MěÚSS?

V objektech Domova pro seniory se zvláštním režimem a Domova pro seniory v Lidické ulici ani v dalších zařízeních Městského ústavu sociálních služeb Strakonice nebyl do této chvíle žádný výskyt nemoci COVID - 19 zachycen. Ředitelství MěÚSS i vedení domova úzce spolupracuje s nemocnicí, Městským úřadem a Krajskou hygienickou stanicí ve Strakonicích a Krajským úřadem Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

Ráda bych také uvedla, že jsme jedno z posledních sociálních zařízení v Jihočeském kraji, které dosud nebylo tímto onemocněním postiženo, a děláme vše pro to, abychom celou situaci, která nás i přes veškerá opatření postihla, zvládli co nejlépe.