Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Tehdy byla obec pro nedostatek děti donucena základní školu uzavřít. A zůstala jen ta mateřská. K obnově školy do šlo v devadesátých letech. Hned v prvním novodobém školním roce ve Svaté Maří do lavic usedlo sedm prvňáčků a škola má v obcí své pevné místo dodnes.

Počet dětí se do dnešních dnů ustálil na třech desítkách. V tamní malotřídní škole se vzdělávají děti prvního stupně. Dvě třídy pro pět ročníků má škola trvale už celých osmnáct let.

Ve stejnou dobu došlo ke spojení se školkou, a tak se Svatomářští pyšní Základní a mateřskou školou, kam denně chodí padesátka dětí. K dispozici mají nejen školní třídy, ale také školní družinu a jídelnu, která je umístěna v Domě s pečovatelskou službou. Ředitelskou ZŠ a MŠ Svatá Maří je Renata Gaudníková, která je zároveň třídní učitelkou pro I. třídu. Škola a školka má celkem patnáct zaměstnanců.