Knihovnice Ladislava Škrnová a Marcela Zvonková připravily pro děti Mateřské školy v Revoluční ulici povídání a tvoření nemocnice. Na úvod si děti vyrobily ze zajímavé plastelíny zvířátka, potom si je nechaly vysušit a poslouchaly příběh.

Příběh přečetla Ladislava Škrnová, byl z knížky Nemocnice pro zvířátka a jmenoval se Otrava. Samotná otrava je nebezpečná věc a na dotaz, co je to, odpovídali nejmenší čtenáři zajímavě a někdy i vtipně. Příběh se líbil. Na závěr si děti vymalovaly svou nemocnici, vystřihly si ji a odnesly domů.

Ladislav Beran