V úvodu jsme na našem jednání přivítali hosty, a to starostu města Martina Malého a tajemníka Městského úřadu Karla Paška. Jednání se zúčastnil i člen ústředního výboru ČSV př. Karel Pecháček.


V úvodu jednání výroční členské schůze (dále jen VČS) byli oceněni dárkovým balíčkem jubilanti naší organizace, a to k významným jubileím narozenin. V začátku jednání byly rovněž předány odznaky „Vzorný včelař“ šesti členům naší organizace.


Hodnocení úkolů za rok 2016 přednesla předsedkyně ZO ČSV př. Prokešová, a to formou komentáře k promítaným videozáznamům k jednotlivým úkolům, které v roce 2016 byly plněny. Naše úkoly jsou rozděleny do několika částí, a to především zvyšování odborné úrovně našich včelařů pro chov včelstev, tyto byly prezentovány formou odborných přednášek jak ve vlastní základní organizaci, tak získávání odborných zkušeností na tematických zájezdech ať již to byly zájezdy na Moravu, do Slovinska, do Rakouska.


Značná pozornost byla věnována zdravotnímu stavu včelstev. Bohužel se i v naší ZO objevily zárodky vzniku včelího moru. Proto byl kladen značný důraz na léčení. Všichni členové naší ZO obdrželi prostřednictvím svých důvěrníků léčivo a bylo už na nich, jakým způsobem se budou starat o svá včelstva. K 1. 1. 2017 měla naše organizace 145 členů, kteří obhospodařovali 1221 včelstev.


Předsedkyně ZO ve svém vystoupení rovněž velmi dobře hodnotila spolupráci s městem Prachatice. Naše ZO pravidelně podává žádosti o dotace na naši činnost. Tyto prostředky jsou využívány na zvelebování naší základny Pod Lázněmi, na propagaci včelařství v našem rajonu i na technické vybavení, které slouží pro naši činnost.


V loňském roce jsme přivítali přátele ze Švýcarska, kterým jsme opláceni návštěvu, kterou jsme absolvovali v roce 2014. Následně se naší členové zúčastnili zájezdu za včelaři do Slovinska a byl zorganizován rovněž zájezd na Moravu.


V kulturní činnosti naše organizace pořádá zájezdy do divadla, především do divadla Na Vinohradech. Pravidelně konáme Včelařský ples, oslavy sv. Ambrože a vždyke konci roku se zúčastňujeme adventních trhů v Německu nebo v Rakousku.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Připravte se, že nepůjde proud


Ve zprávě o hospodaření byli naši členové seznámeni s výsledky za rok 2016 a kontrolní a revizní komise konstatovala, že hospodaření je na velmi dobré úrovni, že se nevyskytovaly žádné nedostatky.


Naše organizace letos oslaví 95. výročí založení. Naši členové se podíleli na organizování výstavy v Městském muzeu k této problematice.


Dále na VČS vystoupil zdravotní referent MVDr Hovorka, který seznámil přítomné s výsledky vyšetření měli na varroázu a bylo konstatováno, že tento brouk se neustále vyskytuje v našich včelstvech a proto musí být věnována pozornost poctivému a pravidelnému přeléčování včelstev, tak jak to ukládají veterinární směrnice, neboť jsou neustále zaznamenávány velké úhyny včelstev, které způsobuje Varroa destruktor. Přestože ZO působí na naše členy, aby řádně dodržovali podmínky pro chov včelstev, vyskytovaly se u některých členů nedostatky v léčení a především v krmení včelstev. Zde platí zásada: co jsi včelkám vzal, to jim musíš vrátit.


Na rok 2017 schválila VČS nemalé úkoly pro činnost naší ZO. Záleží jenom na nás, jestli rok 2017 bude úspěšný při výrobě medu alespoň tak, jak to bylo v uplynulých 2 letech.


Na jednání vystoupil i starosta města ing. Malý, který poděkoval naší ZO za dobrou spolupráci mezi městem a ZO ČSV, za dobrou reprezentaci města Prachatice jak v tuzemsku, tak v zahraničí a popřál mnoho úspěchů v příštím období.

VĚDĚLI JSTE, ŽE: Obchvat se rýsuje, kamiony Vlachovo Březí objedou

Na schůzi vystoupil rovněž tajemník města ing. Pašek, který rovněž hodnotil spolupráci jako dobrou a doporučil naší ZO ČSV, abychom ještě více propagovali naše výsledky.


Na závěr vystoupila předsedkyně organizace, která poděkovala městu Prachatice a obcím, ve kterých hospodaří naší včelaři za podporu naší činnosti a ubezpečila je, že to jsou včelaři, na které se tyto obce mohou obrátit.

Vladislav Ženíšek, jednatel ZO ČSV Prachatice