Na její barevné fasádě zanechali nejen špinavé stopy od bot, ale fasádu také poškrábali a poškodili parapety, na které zřejmě pomocí bidla, vystoupali. Bidlo se totiž našlo odhozené na školním pozemku. „Ihned jsme oslovili firmu, která rekonstrukci budovy školy provedla. Ta nám poradila, jak v tomto případě postupovat. Nejprve jsme proto začali s odstraňováním bahna. To se nám částečně podařilo. Dále ale musíme vyčkat, co ukáže šetření. Budova je na některých místech promáčklá a my prozatím nevíme, jestli tím mladí výtržníci nezpůsobili ještě větší škody, než se na první pohled může zdát,“ vysvětlil ředitel lhenické školy Karel Bican s tím, že tak v současné době nemohou ani škodu vyčíslit.
Tohle zničení ale není jediný problém. „Protože v budově školy se nachází také prostory mateřské školy, právě před jejím vchodem se často scházejí mladí, kteří o novou fasádu típají cigarety,“ přidal další problém Karel Bican.
Také podle starosty Lhenic Marie Kabátové je situace nepochopitelná. „Často se na veřejnosti objevovaly zprávy o rekonstrukci a s ní spojenými náklady. Proto je s podivem, že se ani před tímto mladí nezastaví,“ přidala se Marie Kabátová. Dodala, že veškeré informace teď prověřují netoličtí policisté