Došlo k zateplení budovy, výměně oken a dveří. Budova má nový tepelný zdroj. Celý areál školy, včetně tělocvičny, vytápí tepelná čerpadla vzduch – voda. Do prostorů kotelny byly rozšířeny šatny žáků a došlo také na rekonstrukci sociálních zařízení ve všech patrech budovy. Na konci prázdnin byla dokončena další rekonstrukce objektu, která byla rozdělena do dvou etap. "V první etapě jsme statické upravili krov a stropní konstrukce a kompletně vyměnili střešní krytiny včetně podkladních vrstev," popsal Milan Hanakovič, majitel stavební firmy HM Pro, která rekonstrukci prováděla. "Máme tu šedesát čtyři nových střešních oken, některé na elektrické ovládání," doplnil jeho slova ředitel školy Josef Mráz, který ve čtvrtek 1. září trpělivě provázel hosty školního Dne otevřených dveří a ukazoval, jak se škola za posledních několik let změnila.

Venkovní učebna v Základní škole ve Vacově. | Video: Jana Vandlíčková

Druhá etapa ale podle starosty Miroslava Roučky znamenala přestavbu celého půdního prostoru, kde jsou nové specializované učebny, přesněji laboratoř fyziky a chemie, přírodovědná a počítačová učebna, zázemí pro mimoškolní činnosti jako je hudební výuka. "Máme tu pobočku vimperské Základní umělecké školy," dodává ředitel Josef Mráz a ukazuje nové zázemí, čímž je kancelář ředitele školy a jeho zástupce a chlubí se novým sociálním zařízením v nejvyšším patře objektu.

"Šlo o stavebně i technicky velmi náročnou rekonstrukci. Součástí prací byla též demolice určitých prvků v půdním prostoru a řešení statiky v průběhu vlastních prací. Velmi přísné byly u tohoto projektu hygienické předpisy. Instalovány jsou zde dvě rekuperační jednotky a mnoho desítek metrů rozvodů vzduchu. Splněny musely být velmi přísné požadavky na požární bezpečnost a instalováno zařízení, které zajišťuje bezbariérový přístup do všech částí budovy školy," popsal vacovský starosta Miroslav Roučka. Dílčí stavební úpravy proběhly i v zázemí tělocvičny. V tělocvičně pak došlo k instalaci nových osvětlovacích těles, která splňují stávající hygienické předpisy. Při projektových pracích bylo striktně dbáno na dodržení původního, dnes velmi pěkného vzhledu, této prvorepublikové funkcionalistické budovy.

Finanční náklady na tyto dvě etapy, včetně oken a úpravy tělocvičny dosáhly výše 25 652 521 korun. "Z dotačních programů Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj se podařilo získat částku 15 349 782 korun. Zbylých 10 302 739 korun dofinancovala obec ze svého rozpočtu," zakončil Miroslav Roučka.