„I když již nyní neodpovídají odměny zastupitelů a rady možného zákonem stanoveného limitu, nevyužijeme této možnosti. To byl i návrh radních, který zastupitelé jednoznačně schválili,“ informoval starosta obce Vacov Miroslav Roučka. Zastupitelé i radní budou mít stejnou výši odměn jako vloni.