„Zpracovali jsme žádosti o dotace a získali jsme peníze na rekonstrukce vodojemu v Benešově Hoře, opravu autobusové čekárny u Javoriny na Javorníku, úpravu webových stránek obce a rekonstrukci a modernizaci osvětlení v obci,“ vypočítal starosta Vacova Miroslav Roučka. Získaná částka na zmíněné dotace představuje zhruba tři čtvrtě milionu korun.