Na okresní soutěži mladých zdravotníků změřily své síly a dovednosti žáci ze zdravotnických kroužků z 12 základních škol z okresu Prachatice, celkem soutěžilo 19 družstev. Přivítal je i místostarosta města Prachatice Jan Klimeš.

MLADÝ ZDRAVOTNÍK

Pořadí I.stupeň Pořadí II.stupeň
1. ZŠ Husinec II.
2. ZŠ Husinec I.
3. ZŠ Smetanova, Vimperk
4. ZŠ Čkyně
5. Gymnázium Prachatice
6. ZŠ Vacov
7. ZŠ Zdíkov
8. ZŠ Stachy
9. ZŠ TGM, Vimperk
10. ZŠ Národní, Prachatice
1. ZŠ Vacov I.
2. ZŠ Vacov II.
3. ZŠ Zdíkov
4. ZŠ Borová Lada
5. ZŠ Vodňanská, Prachatice
6. ZŠ Strunkovice nad Blanicí
7. ZŠ Husinec
8. ZŠ Smetanova, Vimperk
9. ZŠ Čkyně

MLADÝ ZÁCHRANÁŘ

Pořadí I.stupeň Pořadí II.stupeň
1. ZŠ Vodňanská
2. ZŠ a MŠ Borová Lada
3. ZŠ Vacov 2
1. ZŠ Čkyně
2. ZŠ Husinec I
3. ZŠ Vacov

Na soutěžních stanovištích se děti setkaly nejen s ošetřením různých poranění, musely si poradit s pobodáním, zlomeninami, poraněním oka či popáleninami, transportem zraněných, obvazovou technikou a významem dárcovství krve. Situaci jim ztížila i figurantka, která představovala zraněnou turistku a hovořila pouze anglicky. Někomu se dařilo lépe, někdo se nechal zaskočit, někdo přišel poprvé obhlédnout si soutěž a vyzkoušet si, jak to půjde. O umístění družstev pak rozhodovalo i několik málo bodů a výsledky byly někdy velmi těsné.

Vítězi na 1. stupni byla ZŠ Vacov, na 2. stupni pak ZŠ Husinec. Obě družstva tak čeká postup na krajské kolo, jež proběhne 29. května v Českých Budějovicích.

Současně proběhla také soutěž Mladý záchranář – dokaž, že umíš, kterou organizuje Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Prachatice. Zde si soutěžící museli poradit s třemi disciplínami: požární příprava, srážení PET lahví pomocí džberové stříkačky, evakuační zavazadlo.

Okresní soutěž mladých zdravotníků podporuje také Ministerstvo zdravotnictví a Jihočeský kraj.
Obrovský dík patří všem dobrovolníkům, kteří nelitovali svého času a podíleli se na přípravě soutěže, ať už jako rozhodčí, figuranti nebo organizační pracovníci.


Marie Jandová, Martina Vondrušková