Nová linka vytvořila dalších dvanáct pracovních míst. Vznikla čtyři montážní pracoviště, která mohou v závislosti na poptávce fungovat v třísměnném provozu. Instalací nové linky se kapacita výroby ze stávajících 155 kusů přístrojů zvýšila až na 260 kusů za týden.

„Na výstavbu nové montážní linky navazují další dva projekty související s navýšením celkové výrobní kapacity závodu,“ říká zástupce jednatele závodu Rohde & Schwarz Vimperk Radek Bartušek. „Plánována je výstavba druhého šroubovacího automatu pro novou montážní linku, který ušetří čas montážního technika strojovým šroubováním části zesilovače a zabezpečí tak dosažení maximální možné výrobní kapacity linky. Další rozšíření se týká prostoru pro zahoření zesilovačů, kde budou zprovozněny nové stojky pro zahoření a zvýšen výkon chlazení tak, aby stíhal navýšenou výrobní kapacitu,“ upřesňuje Bartušek.

Mgr. Lucie Laštíková
PR & HR Marketing Officer