Jak uvedl, během listopadu se zde odehrály hned dvě dopravní nehody a vinou sněhu byla ulice s prudkým stoupáním, kam je nyní doprava ve směru na město odkloněna, po dva dny neprůjezdná. Ke kritice současného stavu se přidalo hned několik dalších zastupitelů, a tak opět začaly padat návrhy na možná řešení.
„Variant je několik. Například zjednosměrnit ulici druhým směrem, nebo zobousměrnit a zakázat parkování. Ale každá varianta přinese spoustu problémů a nikdy nevyhoví všem,“ komentoval návrhy na změnu dopravního řešení místostarosta Bohumil Petrášek. Ten zároveň připomněl, že všechna řešení jsou dočasná a konečná varianta je již na stole, a to v podobě rozšíření silnice na úkor poměrně širokých chodníků.
„Pouhé jejich zúžení je však krátkodobé řešení. Je vypracován projekt na kompletní rekonstrukci ulice, který je před schválením a čeká na stavební řízení. Musíme dodržovat určitý legislativní postup a to není otázka týdnů,“ připomněl, v jakém stavu se řešení problému nyní nachází, Bohumil Petrášek.
Jenže dočasné řešení je pojem v Čechách poměrně nepopulární a ve hře je také otázka financí.
„Od nás se očekává rychlé řešení. Ten problém není v tom, jakým směrem je ulice průjezdná, ale v parkování. Tak pojďme řešit parkování,“ reagoval na rozvíjející se diskuzi starosta Pavel Dvořák s tím, že si rychlé hledání řešení bere osobně na starost.
Zapeklitá dopravní situace je způsobená úzkým profilem vozovek v této lokalitě, která nepřipouští parkování i obousměrný provoz zároveň. Přitom se zde nachází sídlo Správy Národního Parku, rehabilitace a zvěrolékař, o bytových domech či vilách nemluvě. Situaci by vyřešilo využívání téměř prázdného parkoviště, které se nachází přibližně pouhých dvě stě metrů od zmíněné lokality.

Jaroslav Pulkrábek