Do šumavských řek se během roku dostane další generace naší jediné treskovité ryby, které v šumavských řekách žije několik tisícovek. Rybí líheň v Borových Ladech je jednou z mála líhní v Čechách, která se odchovem tohoto ohroženého druhu zabývá.


Správci rybí líhně zachytí jikry do hustých sítí a potom je vloží do speciálních lahví, kterými protéká voda z potoka. „V půlce března se vylíhne plůdek, který vysadíme do šumavských vod a potoků. Tím chceme jejich počet na Šumavě neustále navyšovat. Od doby, kdy mníka na Šumavě vysazujeme, se jeho počet minimálně zdvojnásobil," doplňuje vedoucí rybí líhně Josef Šperl.


Rybí líheň Správy Národního parku Šumava v Borových Ladech, která je nejvýše položenou líhní u nás, se odchovem mníka jednovousého jako jedna z mála zabývá. „Rybí líheň, kterou úspěšně provozujeme již řadu, let je ukázkovým projektem, jak skloubit praktickou ochranu přírody s výchovou a vzděláváním veřejnosti. V objektu rybí líhně pořádáme ročně stovky exkurzí. Líheň představuje typický aktivní přístup k ochraně šumavské přírody, kdy jen pasivně nepřihlížíme, ale aktivně pracujeme na zlepšení rybí obsádky šumavských řek. Těm navíc pomáháme revitalizací dříve nevhodně narovnaných vodotečí a tím nadále zlepšujeme podmínky pro existenci rybí obsádky," uvádí Jiří Mánek, ředitel Správy NP a CHKO Šumava.


Mník jednovousý vyhledává úseky s dobře okysličenou a čistou vodou. „Čím mají mníci studenější vodu, tím je to pro ně lepší. Tím jsou aktivnější," popisuje Josef Šperl. Kromě mníka jednovousého slouží rybí líheň v Borových Ladech také k rozmnožování populace pstruha potočního, lipana podhorního a střevle.