Slavnostní předávání cen se uskutečnilo 7. září 2022 v pražském Muzeu Policie České republiky. Cenu Ministerstva vnitra převzali z rukou náměstka ministra vnitra Davida Slámy starostka města Jaroslava Martanová a tajemník městského úřadu Jan Tůma.

Soutěž Přívětivý úřad pořádá Ministerstvo vnitra od roku 2016 a jejím cílem je mapovat a hodnotit stav přívětivosti úřadů vůči občanům. Sledují se taková kritéria, jako počet úředních hodin, elektronizace agend, zavádění online nástrojů (objednávkový systém, sledování obslužnosti přepážek, webové formuláře a žádosti) a mobilních aplikací, možnost platit správní poplatky platební kartou, komunikace s občany, bezbariérovost a další. Vše s cílem efektivnější a modernější veřejné správy, která občanům nabídne kvalitní veřejné služby.

Sedmého ročníku soutěže v kategorii obcí s rozšířenou působností se zúčastnilo 125 měst. Město Vimperk se umístilo na druhém místě za prvním Táborem, který obhájil svou pozici z loňského roku a předběhlo Český Krumlov, který letos skončil třetí.

Soutěž je postavena na komplexním přístupu úřadů v oblasti kvality při poskytování služeb klientům. Téměř osmdesát kritérií hodnotí dostupnost a otevřenost úřadu, komunikaci s klienty, digitalizaci služeb, zapojování veřejnosti do věcí veřejných, kroky ke zvýšení udržitelnosti či moderní vybavení úřadu. „V posledním období se nám podařilo zavést a zprovoznit například možnost plateb prostřednictvím QR kódů v některých agendách, zavedli jsme možnost plateb za parkování prostřednictvím platebních karet, zavedli jsme nový systém mobilního rozhlasu, rozšířili jsme možnosti plateb v informačním centru o platby prostřednictvím platebních karet, ve spolupráci s Městskou správou domů a bytů, s.r.o. jsme zavedli systém pro odpovědné hospodaření s vodou a mnoho dalšího,“ vypočítává tajemník městského úřadu Jan Tůma důvody, proč si město v letošním roce o jednu příčku polepšilo.

Vítězové obdrželi trofeje, dárkové předměty a nálepku Přívětivý úřad, která ozdobí vstupní dveře do budovy městského úřadu. „Velkou zásluhu na tomto ocenění má především pan tajemník a všichni úředníci, kterým náleží ze strany samosprávy velké poděkování. Je to pro náš úřad další významné ocenění a současně i závazek do budoucna,“ uzavírá starostka města, Jaroslava Martanová.

Lenka Pechoušková, MÚ Vimperk