Každoroční navyšování cen za vodné a stočné se bude od ledna příštího roku opět týkat i Prachatických. Cena za kubík vody bude vyšší o bezmála pětikorunu.

Navýšení ceny pro letošní rok byla podle slov prachatického starosty Jana Bauera tvrdá konfrontace s realitou energetické krize a inflace. V roce 2023 tak běžný spotřebitel platí za kubík 102,15 korun včetně desetiprocentní daně z přidané hodnoty. „Právě krize a inflace přinesly meziročně citelně vyšší cenu. I když je inflace stále vysoká a ani na trhu s energiemi nepanuje klid, letos naštěstí k žádnému skokovému zdražení nedochází,“ konstatoval po jednání rady města starosta Jan Bauer.

V roce 2024 budou odběratelé platit částku 106,9 korun včetně již státem navýšené DPH o 2 procentní body. Navýšení je přesně o 4,75 koruny. „Cena pohyblivé složky roste celkem o čtyři a půl procenta, což je zhruba polovina aktuální míry inflace. Průměrné domácnosti se tedy náklady na vodné a stočné zvednou o přibližně jednu korunu denně,“ upřesnil prachatický starosta. Tvrdí, že v některých městech a obcích reálně může dojít k růstu vodného a stočného třeba i o desítky procent. „K ničemu takovému v Prachaticích naštěstí nedochází,“ dodal.

Vodohospodářský majetek města Prachatice provozuje českobudějovická společnost ČEVAK a. s. na základě dlouhodobé smlouvy na období let 2023–2032. Meziroční změny ceny po dobu trvání kontraktu jsou přípustné pouze v souladu s vysoutěženými a smluvně ujednanými pravidly. Tyto podmínky aktuálně eliminují riziko skokového zdražování např. o plnou míru inflace a další případné náklady. Příznivému stavu přispělo rovněž dřívější rozhodnutí Rady města nezvyšovat nájemné za vodohospodářský majetek.