Organizací uspořádání tohoto aktivu byla pověřena naše základní organizace včelařů z města Prachatice. Dvanáct členů naší ZO zajišťovalo bezproblémový chod tohoto jednání, ať už to byla páteční příprava sálu v Národním domě nebo v uvedenou sobotu organizace parkování vozidel na Velkém náměstí, obsluha při vydávání jídel, zabezpečování ozvučení včetně zajišťování videoprojekce.

Za český svaz včelařů byl přítomen MVDr. Miloslav Peroutka, tajemník republikového výboru ČSV, za krajskou veterinární správu MVDr. František Kouba, ředitel Krajské veterinární správy České Budějovice a Ing. Petr Stibor předseda Krajského koordinačního výboru ČSV. V úvodu aktivu vystoupila předsedkyně ZO ČSV Prachatice JUDr. Prokešová, která přivítala všechny účastníky, rovněž tak představila naši základní organizaci.

Na aktivu byly projednány úkoly, které budou zajišťovány v příštím roce, především na úseku chovu včelstev, jak v rámci celé republiky, tak i v Jihočeském kraji. Především bylo projednáno zlepšení organizace a činnosti na úseku včelařství počínaje celostátním vedením až po základní organizace. Dále se jednalo především o zlepšování chovu včelstev, zdravotní stav včelstev, včetně zkvalitňování léčení včelstev. Byly podány informace o změnách v centrálním informačním systému, možností dotací pro chov včelstev a v neposlední řadě vzdělávání včelařů.

Účastníci aktivu byli velice překvapeni v jakém krásném prostředí se vlastní aktiv konal, byli nadšeni i organizací aktivu a byli rovněž překvapeni krásami našeho města, neboť jak jsme zjistili, větší část účastníků byla v našem městě poprvé. Na památku tohoto aktivu obdrželi všichni účastníci dárkové tašky s propagačním materiálem , které nám poskytlo vedení města Prachatice.

Na závěr poděkovali představitelé aktivu naší organizaci za kvalitní zorganizování tohoto aktivu a za bezproblémové parkování na Velkém náměstí. Odjíždějící účastníci konstatovali, že by nebylo špatné další aktiv na této úrovni uspořádat opět v Prachaticích . Poděkování patří rovněž i členům ZO ČSV v Prachaticích. Rovněž tak patří poděkování Městskému úřadu v Prachaticích a technickému personálu Národního domu.

Vlastní konání akce přispělo k další propagaci města Prachatice.

Vladislav Ženíšek, jednatel ZO ČSV Prachatice