Podmínkou ale je, že hotovo bude do Majálesu. V letošním roce bude stavba město stát, podle Zdeňka Kuncla, místostarosty Vimperka, osm set tisíc korun. Firma už zbourala zídku, která se více posune do kulturního areálu, hotový je podklad pro stavbu,“ uvedl místostarosta.

V příštím roce dojde k samotnému budování parkovacích míst. Jedná se o vybudování devětadvaceti kolmých parkovacích stání a jednoho podélného parkovacího stání pro osobní automobily. Součástí budou i 2 parkovací místa pro handicapované. Vybudovány budou i dva chodníky. Jeden v blízkosti vstupu do areálu, který propojí blízké parkovací místo pro osoby ZTP s tímto vstupem a druhý, který bude spojovat stávající pěší trasy z centra města Zámeckou alejí se zadním vstupem do kulturního areálu. Součástí stavby bude také nové oplocení, nové veřejné osvětlení a nové schodiště, které bude navazovat na branku u zadního vstupu do areálu. Jako poslední přijde na řadu výsadbu stromů.