Trasa bude využívána celoročně – v létě pro cykloturistiku a v zimě zde budou připraveny stopy pro běžkaře.

Téměř 7 km dlouhý samostatný jízdní pás, určený pouze pro cyklisty, vzniká poblíž šumavské turistické trasy v úseku od Vysokých Lávek až k Velkému Boru – Nová Studnice (směr Poledník). Umístění nové cyklostezky je vůči přírodě šetrné, vede v místech, kde vedly hraniční dráty a díky tomu se okolní zeleň minimálně kácela.

Stavba I. úseku Gerlova Huť – Nová Hůrka byla dokončena v roce 2006 a nová trasa je pokračováním této první cyklostezky v Národním Parku Šumava. Druhý úsek Nová Hůrka – Skelná se zatím nerealizuje z důvodu časově náročnější předprojektové přípravy. Cyklisté zatím používají k přepravě cyklotrasu z Nové Hůrky do Vysokých Lávek - na tu již bude navazovat III. část cyklostezky na Srní, dále podél Vchynicko – Tetovského kanálu. Ve fázi projektování je také IV. část stezky, která povede
z Velkého Boru, přes Rechle, až do Modravy. Stavba IV. části cyklostezky by měla být dokončena v roce 2011.

Stavební společnost Silnice Klatovy a.s. zahájila budování III. úseku letos v červnu a cyklostezku předá Správě NP a CHKO Šumava také v tomto roce v říjnu.

Návštěvníci mohou počítat s celoročním využitím trasy – od jara až do podzimu pro cykloturistiku, v zimě se zde budou strojově upravovat stopy pro běžkaře.
„Kapacitu stávajícího parkoviště pro osobní automobily, které leží na konci cyklostezky, zvětšíme o 10 stání. Poblíž parkoviště vznikne odpočinkové místo s vyhlídkou do kaňonu Křemelné,“ řekl Josef Jiřička.

Rozpočet celé stavby činí více než 30 miliónů korun – finanční prostředky jsou čerpány z 85% z dotací Programu Cíl 3, tj. cca 25 miliónů korun, 15% tvoří prostředky Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava.
„Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu Cíl 3 přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013,“ upřesnil manažer projektu Josef Jiřička.

Povrch 3 m široké vozovky, s výjimkou jednoho úseku, kde bude šířka vozovky 2,25 m, je v částech s příkrým sklonem živičný, v dalších přírodní pískový.

Na trase cyklostezky budou vybudovány dva mostky – přes Prášilský a Jezerní potok. Mají dostatečnou nosnost, která umožňuje v zimním období přejezd rolby.

Popis trasy:

Začátek úseku je u napojení turistické trasy od Vysokých lávek na silnici III/16 911 Skelná Prášily – odtud vede 300 m vpravo souběžně s komunikací, tu poté křižuje a pokračuje lesním porostem k Prášilskému potoku. Dál od nově vybudovaného mostku vede po bývalé tankové cestě a napojuje se na dlážděnou cestu před Prášily (nevede do obce). Od druhého konce dlážděné cesty pokračuje vpravo od silnice Prášily – Srní kolem srubu ve Slunečné, kříží turistickou trasu na Poledník a od mostku přes Jezerní potok vede po průseku a napojuje se na turistickou trasu Velký Bor – Nová Studnice, směr Poledník – konec úseku.

Jana Zvettlerová
Správa NP a CHKO Šumava