Do tanečních nastupují účastníci jako taneční páry, většinou se tak již přihlašují. „Nebo v rámci organizačního zajištění domlouváme tuto záležitost předem. Pro kontinuální průběh výuky jsou tím vytvořeny ideální předpoklady," vysvětlila Růžena Nováková.

V kurzu se účastníci naučí základní kroky standardních tanců (waltz, blues, tango, foxtrot, valčík, polka, discopolka) i latinsko-amerických tanců (cha-cha, jive, mambo). Kromě výuky společenského tance probíhá i výuka základů společenského chování, vystupování a stolování. Součástí kurzu je společenský raut pod vedením profesionálního kuchaře Davida Michala Říhy.

S pořádáním tanečních kurzů má občanské sdružení již zkušenosti.

V Netolicích letos taneční kurz otevírají poprvé. Pro dobrovolníky občanského sdružení, kteří se věnují volnočasovým aktivitám a komunitním vícegeneračním projektům, je to ale již pátý taneční kurz.

„V předchozích třech letech jsme ve spolupráci se stejnými tanečními mistry organizovali taneční kurzy pro začátečníky i pro pokročilé ve Strunkovicích nad Blanicí. Jisté zkušenosti s realizací tanečních tedy máme. Jsme přesvědčeni, že hudba a  tanec jsou důležitou součástí formace osobnosti, že i na malém městě lze společnými silami zajistit pro taneční kurz vhodné podmínky, že věková různorodost tanečních párů není překážkou, naopak, přispívá k atmosféře úcty, tolerance a vzájemného pochopení. Mladý taneční pár, který kurzy vede, dokáže obdivuhodným způsobem předávat své zkušenosti ," doplnila.

Na otázku, jak reagují mladí muži v případě dámské volenky, Růžena Nováková říká: „Tady by asi fundovaněji odpověděli samotní mladí muži. Je ale zřejmé, že požádá-li  je o tanec elegantní mladá dáma, nenechává je to lhostejnými."

Taneční mistři vyžadují do tanečního kurzu oblečení podle pravidel společenské etikety.

„To není nějaký přežitek ani póza. A co víc, dámy se na to, že si obléknou krásné šaty, načešou vlasy a sladí všechny doplňky, přímo těší, vždyť ne vždy taková příležitost je. A pánové ve společenském obleku jsou dámám pravými gentlemany," uzavřela.