Podle mluvčího Státní veterinární správy Petra Vorlíčka nemohli inspektoři KVS provozovnu kvůli značnému nepořádku dočasně schválit, jelikož nebyly splněny základní požadavky platné legislativy na infrastrukturu a vybavení potravinářského podniku.

"Zároveň inspektoři při kontrole zjistili, že v chladírenském skladu bylo skladováno přibližně 1300 kilogramů zejména vakuově baleného hovězího masa, v menší míře drůbežích masných polotovarů, které nebyly značeny v souladu s platnou legislativou. Jednalo se o potraviny neznámého původu. Vakuově balené maso bylo bez označen, prošlé - zhruba 700 kg vakuově baleného masa bylo s datem použitelnosti 18.10., nebo s chybějícími povinnými údaji. Inspektoři na místě potraviny znehodnotili obarvením a nařídili jejich neškodnou likvidaci," uvedl Petr Vorlíček.

Z dodávky s jihočeskou SPZ bez chladícího zařízení Turci překládali kuřecí maso do dodávky s chlaďákem s rakouskou SPZ.
Turci překládali maso na kebab z dodávky bez chlaďáku. Chytili je strážníci

V mrazírenském skladu byly podle jeho slov skladované vyrobené mražené kebaby, u kterých nebyl z hlediska souvislosti s výrobou předchozího provozovatele jasný původ.

V provozovně se nacházely hovězí a drůbeží výrobky neznámého původu a některé potraviny měly prošlé datum spotřeby.Barvou znehodnocené maso připravené k likvidaci.Zdroj: SVS ČR

"Na dvoře byly obdobně v mrazírenském návěsu s aktivním mražením skladované mražené kebaby a maso v přepravních bednách. Oba mrazírenské sklady byly uzavřeny úřední veterinární uzávěrou," doplnil.

V nevyhovujících podmínkách byly přepravovány ryby a mořští živočichové. Na jihu Čech zásilku objevili celníci a inspektoři Státní veterinární správy nařídili její likvidaci v kafilerii.
Celníci objevili v dodávce zapáchající ryby

Provozovna neměla povolení od krajské veterinární správy a vše tak prováděla nelegálně. „Za zmiňovaný přestupek může být v souladu se zákonem o potravinách udělena sankce až do výše 50 milionů korun,“ dodal mluvčí.