Různá témata, kterým se pracovnice muzea s dětmi věnovaly, se například týkaly svatého Václava, jedno z témat také neslo název Melodie v muzeu. Tentokrát se ale společně zaměřili na téma typické pro toto období. Děti si včera vyslechly vánoční příběh o Ježíškovi, do něhož se následně i zapojily. Podle vlastní fantazie nakreslily jednotlivé postavy, které jsou spojené právě s narozením malého Ježíška. Po místnosti se tak vedle něj procházel i Josef, Marie, pastýři nebo i tři králové. Při hodině, kdy se žáci druhé a první třídy z Vimperka seznámili s vánočním příběhem, si vyzkoušeli nejen výtvarnou, ale i dramatickou techniku. Nechybělo totiž ani menší divadelní představení. Na rozloučenou si všichni zúčastnění zazpívali známé vánoční koledy.