Jde o největší změnu v této oblasti za poslední desetiletí a lékárníci berou jako svou povinnost více a hlavně srozumitelně o ní informovat. Pro pacienty se toho moc nezmění!

Uvedené změny jsou zakotveny přímo v zákoně o léčivech 378/2007 v rámci jeho novelizace a povinnost používat pouze elektronickou preskripci budou mít od 1. ledna 2018 všichni lékaři i lékárníci. Vyjímkou budou recepty na opiáty, popř. opakovací recepty z tohoto roku.

Jak systém funguje?

Lékař vám vystaví recept v ordinaci, z jeho počítače se data automaticky odešlou na tzv. centrální úložiště e-receptů a vy od lékaře dostanete papír, tzv. průvodku e-receptu. Ta bude obsahovat identifikátor, laicky čárový kód, popř. další ale nepovinné údaje. Centrální úložiště elektronických receptů spravuje Státní ústav pro kontrolu léčiv a je odpovědný za jeho provoz, včetně ochrany dat a osobních údajů. S průvodkou se můžete vydat do vaší lékárny.

Upozorňujeme, že průvodka sama není v žádném případě platný recept, slouží pouze ke komunikaci s úložištěm. Platným receptem se stává až v případě, že ho lékárník načte do počítače a vyvolá jeho obsah z úložiště.

Další variantou tištěné průvodky je zaslání identifikátoru na váš email či mobilní telefon, toto závisí na dohodě mezi vámi a vaším ošetřujícím lékařem. Rozhodně si ale nemusíte pořizovat žádnou novou technologii, pokud nechcete. Lékař vám vystaví a vytiskne recept, jen v jiné podobě, než jste byli zvyklí, například na něm nebude razítko a podpis lékaře.

V lékárně pak lékárník načte vaši průvodku s identifikátorem do svého počítače, obsah a veškeré informace z receptu se mu stáhnou z úložiště a může nastat vlastní výdej léčiv, jako dosud.

Prosté a jednoduché…, ale

Tento proces je plně závislý na technice a může se objevit problém. V případě výpadku elektrické energie, nefunkčnosti internetu nebo úložiště, nebude možno recepty načíst ani vydat. Připravovaná prováděcí vyhláška bude řešit situace, za kterých bude moci lékař vystavit papírový recept tak, aby nedošlo k poškození pacienta v případě nefunkčnosti systému.

Upozorňujeme také na dobu platnosti receptů, která se nemění. Lékařský předpis platí 14 kalendářních dní od data vystavení, pokud je předepsáno antibiotikum platí pouze 5 kalendářních dnů od data jeho vystavení, opakovací recept 6 měsíců. Vše upravuje vyhláška 54/2008 o předepisování léčivých přípravků. Po uplynutí doby platnosti receptu ho již nelze vydat.

Chceme vás ubezpečit, že ze strany všech lékáren dochází v současné době k aktivitám směřujícím k hladkému přechodu na e-recept, nakupují se nové čtečky čárových kódů, modernizují a zrychlují se softwary, dochází k proškolování personálu. Mnohé lékárny již e-recepty běžně vydávají.

Výhodou systému, který zavádí SUKL je možnost vystavení receptu na dálku, např. do emailu, nemožnost zfalšování receptu, popř. kontrolu, zda a jaký lék si pacient vyzvednul. Možnost nahlížení do celkové medikace pacienta, z důvodů např. kontraindikací, zatím mít farmaceuti nebudou, vše musí upravit legislativa.

Mgr. Eva Grosová, Lékárna Nemocnice Prachatice a.s.