Bytová komise totiž vybírá nájemníky podle toho, zda nemají vůči městu žádné pohledávky. „Někteří ze zájemců neměli žádné, nebo je stihli uhradit, a tak jim nové byty radní odsouhlasili,“ zkonstatovala prachatická místostarostka Hanka Rabenhauptová. V pondělí pak radní dostanou k posouzení dalšího z možných nájemníků. Ke schválení dostanou minimálně jednu žádost. „Ti, kteří městu dlužili jen málo, stihli své dluhy uhradit. Šlo například o nedoplatky na pokutách nebo za platby za svoz odpadu,“ upřesnila Rabenhauptová. Další možní nájemníci mají šanci do 23. srpna. To mají totiž radní naplánováno další jednání. „Někteří stihnou případné dluhy zlikvidovat, pak stěhování nebude nic bránit,“ věří místostarostka. Upřesnila, že někteří z nájemníků uzavřeli splátkové kalendáře a snaží se své dluhy zaplatit. Pokud by tak neučinili mohou s koncem nájemní smlouvy přijít i o stávající střechu nad hlavou.