K vyvrcholení aktivit byla připravena řada aktivit v prostorách KreBul, o. p. s., kdy si účastníci v rámci Mezinárodního dne zdravotně postižených, který se týká lidí s postižením fyzickým, smyslovým, duševním či mentálním zkusili, jaké to je žít s postižením a plnit nejrůznější úkoly.

Ve všech zemích se postižení lidé potýkají s nejrůznějšími překážkami a předsudky. Cílem Mezinárodního dne zdravotně postižených je zařadit handicapované lidi do společnosti, do běžného života, poskytnout jim možnost vzdělání i pracovního uplatnění. Účastníci si vyzkoušeli, že i nejrůznější omezení se dají zvládnout, když jsou připraveny drobné pomůcky, popřípadě osoby, které pomůžou překonat bariéru. Po splnění získali účastníci nejen drobné odměny, ale především cenné rady pro jejich další rozvoj.

Pro tento den byla připravena i interaktivní výstava „Všemi smysly“, kdy si účastníci prošli různá stanoviště. Vyzkoušeli si různé druhy pexes (sluchová, hmatová), zjišťovali, co vidí v optických klamech, zahráli si na terapeutické nástroje, ochutnali různé „chuťovky“, zjistili, jak je citlivý jejich nos na vůně atd. Samozřejmě si pak mohli i vyrobit hezkou dekoraci-hračku. Aktivity projektu tímto neskončily, pokračovat budou i v následujících dnech.

Projekt Počítáme s vámi 2018 a jeho aktivity byl finančně podpořen Jihočeským krajem, v rámci dotačního řízení Podpora práce s dětmi a mládeží.

Jiří Gabriel Kučera