V prostorách KreBul, o. p. s. se vyráběly dešťové hole. Dešťová hůl je nástroj, který otáčivým pohybem vyvolává zvuk padajících kapek deště. Jsou jedním z mála terapeutických nástrojů s tak širokým a jemným působením na všechny oblasti lidského zdraví.

Prostřednictvím zvuku dešťové hole se můžete lehce ocitnout v podzimním lese plném padajícího barevného listí, nebo na pláži moře se šuměním mořských vln. Mozek se tak prostřednictvím vláskových buněk dobije elektřinou, postupně se vypne nepřeberný tok myšlenek, tělo se uvolní a v mysli se začne odrážet realita taková, jaká je. Dešťová hůl pomáhá při rozvíjení jemné motoriky, ale také je paralelou k meditaci, kdy se zaměří pozornost na jeden bod a zbystří se smysly.

Žákům se aktivita dařila, vyrobené hole byly kreativně ozdobeny a závěrem si všichni „zadeštili“. Děkujeme za setkání a těšíme se na další.
Setkání proběhlo v rámci projektu „Volnočas v Prachaticích“ podpořeným MŠMT i Jihočeským krajem.

Za KreBul, o.p.s. Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS.