"Významná funkcionalistická stavba v nájmu Technických služeb a měla by být využívána jako sklad, zjistili jsme, že se z domu stalo útočiště drogově závislých. Při náhodné cestě kolem domu jsme zjistili, že dům není zajištěný a je znovu, stejně jako v letech 2012-2014, volně přístupný. Uvnitř je nepořádek, stopy po požáru, výkaly, použité injekční stříkačky. Dochované původní vybavení je poničené vysklená okna, uřezané původní designové kliky, dveřní výplně poškozené," napsala Barbora Koritenská. Vilu mají v současné chvíli pronajatou Technické služby Prachatice jako sklady. O prodloužení nájmu tehdy před dvěma lety žádal i spolek Živá vila právě za účelem konání dalších kulturních akcí.

„Došlo k porušení zámku u původního hlavního vstupu a kdokoli měl volný přístup do domu. Nešlo o jednorázové vloupání, v domě jsou stopy dlouhodobého užívání,“ popisuje Barbora Koritenská, která zjistila, že dům je volně přístupný a jeho interiér je poničený. Barbora Koritenská proto chystá diskuzi o vile na jednání zastupitelů 3. června. „Ve hře je také podání trestního oznámení za porušení povinnosti při správě cizího majetku, a také petice za odvolání starosty,“ řekla s tím, že spolek Živá vila nabízí pomoc při úklidu Kralovy vily. Zástupci spolku nepočítají s tím, že by odvolání starosty mohlo být zastupitelstvem schváleno. "Chceme upozornit na opravdu vážnou situaci," vysvětuje Barbora Koritenská, která veškeré své kroky zveřejňuje prostřednictví sociálních sítí a má obrovskou podporu obyvatel Prachatic.

Na konec srpna chystá spolek Živá vila Festival Vivat Vila, kam mohou všichni Prachatičtí přijít vyjádřit podporu spolku a záchraně historického objektu. Festival se uskuteční 29. a 30 srpna v areálu Parkán s podtitulem Vzali jste nám vilu - Bereme si město! Akce zároveň podpoří nápady na oživení historického centra Prachatic. V neděli totiž bude v centru Prachatic program pro malé i velké. Vstupenky na akci jsou již v předprodeji. 

Právě Barbora Koritenská a Libor Staněk stáli před několika lety za založením spolku Živá vila, který si vilu nejen užíval pro kulturní akce, ale také se snažil o její zápis mezi kulturní památky, s tím nesouhlasí vedení města a zápis ze seznam kulturních památek se podařilo zase vymazat. Přitom řada odborníků tvrdí, že vila je jedinečnou funkcionalistickou stavbou. Spolek Živá vila měl od prachatické radnice vilu pronajatou pro koncerty a další kulturní akce. Při jedné z nich navštívili také potomci Johanna Nepomuka Krale, který ji nechal postavit pro svou rodinu.

Vila je mnoho let na seznamu staveb k demolici, protože v místech, kde stojí má vést přeložka silnice. Jenže ta je naplánována už přes dvacet let a ještě ke stavbě nedošlo. I tak ale prachatická radnice raději nájemní smlouvu spolku Živá vila vypovědělo. Tehdy to bylo pro případ, že by Jihočeskému kraji podařilo vykoupit zbylé pozemky pro stavbu obchvatu. Za dva roky ale možnost stavět přeložku nikam neposunula.

"Už několik let upozorňujeme na nesporné architektonické kvality této stavby. Prachatice ani celé Jižní Čechy nemají významnější stavbu, která je inspirována architekturou Adolfa Loose," říkají Barbora Koritenská a Libor Staněk. Poukazují i na fakt, že letos je to 150 let od narození Adolfa Loose a v celé republice se konají akce v rámci Roku Adolfa Loose. "Město tuto naši činnost nereflektuje a dokonce se nechová jako řádný hospodář. Záměrně nechává stavbu napospas sociálně nepřizpůsobivým spoluobčanům. Jak je možné, že městu Prachatice ani Technickým službám nevadí, že v budově, kde mají uložený městský majetek je sídlo sociálně patologických jevů," ptají se zástupci spolku Živá vila.

Otázky pro vedení města Prachatice, starostu a místostarostu, jsme odeslali prostřednictvím e-mailu během víkendu, v pondělí jen pár minut osmé ráno na ně odpověděl Jan Klimeš, místostarosta Prachatic, který uvedl, že osobně provedl kontrolu objektu před nouzovým stavem. "Přiznám se, že v době nouzového stavu jsem musel řešit jiné věci a na kontrole Kralovy vily v době jeho trvání jsem nebyl," odpověděl na jednu z otázek Prachatického deníku. Upřesnil, že v minulém týdnu došlo ke vloupání do objektu Kralovy vily. "Nejprve to řešila městská policie. Problém je ovšem většího rozsahu, a tak případ podle informací Iva Novotného, ředitele městské policie, předala policie městská Policii ČR, která věc dál vyšetřuje," popsal místostarosta. 

Jan Klimeš doplnil, že objekt byl i po vloupání z minulého týdne řádně zabezpečen a zamčený. Během tohoto týdne se začne s úklidem nepořádku po vloupání, který tam zastupitelka Barbora Koritenská zdokumentovala na fotografiích.

Prachatický místostarosta ujistil, že se stavbou přeložky Jihočeský kraj stále počítá. Ještě před vyhlášením nouzového stavu se spolu se starostou Martinem Malým zúčastnili jednání s většinou krajské koalice. "Projekt přeložky má většinovou podporu a projektování obchvatu, bohužel, zastavil nouzový stav. Během něj byly totiž veškeré akce kraje pozastaveny," odpověděl Jan Klimeš na otázku, zda vedení radnice ví v jakém stádiu je možnost stavby přeložky silnice v Prachaticích.

Kralova vila v Prachaticích:

  • Vila byla vybudována v letech 1932 až 1933 podle návrhu architekta Fritze Reichla, který se ve strohosti návrhu inspiroval Adolfem Loosem. Vilu si nechal zbudovat Johann Nepomuk Kral, prachatický podnikatel.
  • Po druhé světové válce byl objekt nejspíše vyvlastněn a nakonec sloužil jako mateřská škola, jesle, resp. školní družina.
  • Od začátku 21. století vila chátrá a město Prachatice ji chce zbourat, v jejím místě má vést přeložka silnice. Od září 2016 po krátkou dobu byla stavba evidována jako kulturní památka, město Prachatice se však proti tomuto rozhodnutí odvolalo a v lednu 2018 byl statut památky odebrán.