„Přes rok máme 472 dětí, které jsou u nás zapsány na některém z pracovišť. O prázdninách se jejich počet snižuje, proto vždy slučujeme děti do některého z odloučených pracovišť.
V ostatních budovách v té době probíhají práce, na které není přes rok při provozu čas," uvedla ředitelka mateřské školy Helena Turková Kubátová.
Podle jejích slov tak například v budově v Krumlovské ulici právě bílí kuchyni a pustili se do generálního úklidu. Uklízí se i v budově na Skalce. Mateřinka v Zahradní ulici se zase připravuje na rekonstrukci, která začne na přelomu července a srpna.
„Budeme tu měnit okna a zateplovat budovu. Zbývá nám tak už jen jedna nezateplená budova, a to v Krumlovské ulici. Věřím, že i zde se nám brzy povede zateplení udělat," poznamenala ředitelka.
Režim v otevřené budově v České ulici je přizpůsoben co nejvíce dětem.
Proto jsou děti z jednotlivých školek umístěny do různých pavilonů, přičemž v každém z pavilonů jsou pak pohromadě děti z jedné školky. „Je to hlavně proto, aby děti byly pohromadě se svými kamarády, které ze své školky znají. Proto se i snažíme, aby měly i některou z učitelek, kterou znají ze své školky," dodala ředitelka.