Soutěžní den začal již dopoledne, a to dětskou kategorií zařazenou do Šumavské hasičské ligy, které se zúčastnila čtyři družstva starších dětí, tři družstva mladších dětí a dvě družstva přípravky. Vzhledem k nízké účasti se přistoupilo k soutěžení ve dvou kolech a za výsledný se počítal nejlepší čas z obou rozběhů. V kategorii starší zvítězily děti ze Střelských Hoštic, na druhém místě se umístily děti z Vacova a třetí byly děti z Dřešína. V kategorii mladší se na prvním místě umístily děti z Vacova, na druhém místě děti z Dřešína a na třetím děti z Budilova. V kategorii přípravka byly na prvním místě děti z Vacova a na druhém děti z Budilova.

Po skončení dětské kategorie následovalo „Veteránské hasičské klání“, kterého se zúčastnilo pět družstev mužů a dvě družstva žen. V této kategorie rozhoduje o místění čas, který je počítán jako rozdíl mezi dosaženým časem požárního útoku a průměrným věkem družstva. Nejlepšího času dosáhly muži z Bohumilic a zvítězili, druzí byli muži z Nišovic a třetí domácí z Budilova. V ženách zvítězily Bohumilice a druhé byly ženy z Budilova.

V odpoledních hodinách následovaly požární útoky v rámci Podboubínské hasičské ligy. V této soutěži byla účast mnohem lepší, a to čtrnáct družstev mužů a sedm družstev žen. Na předních příčkách se v kategorii muži umístili Benešova Hora na prvním místě, Hrabice na druhém místě a na třetím místě domácí Budilov A. V ženské kategorii se na prvním místě umístily ženy z Vacova, na druhém ženy Budilov B a na třetím ženy Radhostice.

Po skončení sportovní části dne se již tradičně konala večerní zahradní párty, na které zahrála kapela Talisman a s ohňovou show vystoupil SHŠ Berit.

Všem zúčastněným patří poděkování za hladký průběh celého dne a příští rok opět na shledanou.

Lenka Pahorecká