Na tento den jsme si pozvali sportovce z dalších podobných zařízení na již tradiční Míčové hry.
Přivítali jsme klienty z Centra STROOM Dub, ze stacionáře Klíček Tábor, z DOZP Mačkov, Albrechtice a Jindřichov.
Všechny zúčastněné přivítala ředitelka Helena Čálková a o první výkop míče se postaral předseda správní rady Jiří Benda.
Hlavní sportovní klání se odehrálo na námi nově zrekonstruovaném hřišti v areálu našeho zařízení.
I když nám chvilkami nepřálo počasí, přesto jsme zdárně všechny sportovní disciplíny zvládli.
Tento slavnostní den jsme společně ukončili obědem, po kterém jsme se již nedočkavě těšili na vyhlášení výsledků. Klienti našeho zařízení se umístili na krásném druhém místě.
S velkou radostí jsme přijali dort ve tvaru míče, diplom, medaile a tašku s překvapením včetně trička s nápisem této akce.