Jak ale uvedla Kvetoslava Kotrbová, ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (KHS JčK), v této souvislosti se zatím žádný případ onemocnění v jižních Čechách neobjevil. "Muž měl zvýšenou teplotu, kašel a záchranná služba ho převezla z hotelu na infekční oddělení Nemocnice České Budějovice. My jsme obdrželi výsledky laboratorního vyšetření v pondělí v noci a podezření na koronavirus se nepotvrdilo. Šlo o akutní respirační onemocnění, jehož původcem byl běžný rinovirus,“ uvedla Kvetoslava Kotrbová.

Dodala, že coby představitelka orgánu ochrany veřejného zdraví v minulém týdnu svolala jednání se zástupci Jihočeského kraje, českobudějovické nemocnice a složek Integrovaného záchranného systému, na kterém jsme si osvětlili metodický postup a úkoly, které jednotlivé složky IZS v případě výskytu nového koronaviru plní. "Připravili jsme rovněž informační materiály a letáky pro hotely a ubytovací zařízení v exponovaných lokalitách, informační kampaň zahájila i některá zdravotnická zařízení, protože pro účinnou prevenci jsou nejdůležitější informace," řekla s tím, že k pátku bylo všech 34 testovaných případů v České republice negativních a aktuálně nemá KHS JčK informaci o žádném podezřelém případu v kraji.

Výskyt nového koronaviru byl dosud zaznamenán ve dvaceti zemích včetně sousedního Bavorska. Čína, kde je ke včerejšímu dni na deset tisíc nemocných a více než 210 obětí, přijala v týdnu opatření, omezující volný pohyb osob. Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila ve čtvrtek globální stav zdravotní nouze.