Program masopustu byl zahájen po obědě, kdy se všichni uživatelé, ale i personál sešli venku před centrem v maskách.  Někdo držel v ruce bubínek a někdo zase tamburínu. Začalo se hrát, zpívat a místy se i tančilo. Na určených zastávkách jsme zatančili masopustní tanec, nabídli jsme koblihy a připili si na zdraví z lahve výborné „Stroomovky".

Naší poslední zastávkou byla ZŠ Dub, která se také připojila k masopustnímu průvodu. Průvod byl zakončen v centru STROOMu, kde bylo připravené pohoštění a odpolední zábava v podobě diskotéky a zajímavých soutěží. Na odpolední zábavě nechyběla ani přísná porota, která hodnotila nejlepší masku a nejlepšího tanečníka. Masopust se všem moc líbil a naši uživatelé už přemýšlejí, za jakou masku půjdou za rok.

Klára Mrázová