Záměrem workshopu je připravit majitele zvířete i jeho psa na setkávání s osobami s omezeným pohybem, orientací, seniorem, dětmi … Výcvik trval 9 dní a probíhal na Dobré Vodě u Prachatic, účastníci získali řadu informací a to nejen teoretických, ale i praktického výcviku. Všem frekventantům, i čtyřnohým bylo umožněno vyzkoušet si canisterapii pod dohledem. Jak uvedl jeden z účastníků: „Mottem letošního workshopu bylo „Naučte se číst svého psa“, čehož jsme se pomocí intenzivního a výživného programu snažili dosáhnout. Součástí programu byly přednášky, praktické ukázky, modelové situace, canisterapie v domově seniorů, trénink psů, či ranní stopování se psem. „

Bob, Sofie, Pitye, Bazi, Izolda, Megie a další kamarádi potěšili po tři dny seniory v domově a to nejen ty chodící, na vozíku, ale i přímo na pokojích (na posteli – speciálně vycvičení).

Poděkování patří externím lektorům, Míle Sadílkové za psychologii, Marcele Čápkové za běhání se psem, Petře Jaškówové a Františkovi Šustovi - Zaobzor o.s. za seminář „Se svým psem teď a tady“, Speedymu Dýdý za první pomoc u psa, Evě Fišerové za problematiku paliativní péče, Daně Selnekovičové za modelové situace (vozíčkáři) a Kubovi Katolickému za fyzioterapii a společně s Janem Tomíčkem za masáže pro účastníky.

Hanka RH+ Rabenhauptová