Jak často se setkáváte právě s dluhovou problematikou a jaké dluhy jsou nejčastější?

Lidé s dluhovou problematikou tvoří největší část našich klientů. Odhaduji tak 75 procent. Většinou však tito lidé přicházejí až ve chvíli, kdy jim exekutor doslova klepe na dveře. Pak je situace samozřejmě složitější a klienti jsou naštvaní, že hned nelze nic učinit. Přitom mnohdy stačí jenom komunikovat. Stále více se objevují dluhy nebankovních společností a v posledních měsících pak rychlé půjčky po internetu. Jsou to tak zvané půjčky od výplaty do výplaty, kdy jsou velké úrokové sazby a klienti se velmi rychle dostávají do problému. Například klient, se kterým jsme situaci řešili, tak za týden měl na takovýchto pohledávkách navýšení o více než sto tisíc.

Nezřídka se například díky nevýhodným půjčkám dostanou klienti i do situace, kdy jim nezbývá na to nejzákladnější, jako je nájem. Jsou takové případy časté?

Klientům vždy říkáme, že prioritní platba je platba nájemného, tedy střechy nad hlavou. Mnoho klientů se však do dluhů dostává právě kvůli neplacení nájemného. Pak si vezmou první půjčku a splatí dlužný nájem. Tím se ale dostávají do dluhové pasti, kdy začnou půjčku vykrývat půjčkou. Často si lidé neuvědomují, že bydlení je to nejzákladnější.

Jak je možné řešit situaci, kdy už vznikly dluhy na nájemném?

Opět zde platí pravidlo, že je důležitá komunikace. Pak se velmi často a snáze dají domluvit splátkové kalendáře. Klient pak platí běžné nájemné a k tomu splátku dluhu. Každý majitel bytu má však svá pravidla. Například městské byty v Prachaticích a dluhy na nájemném je třeba řešit přímo s městskou správou domů a bytů. Zde se často setkáváme s pozitivním ohlasem. Splátkový kalendář je často možný. Bohužel však nelze počítat s odpuštěním penále. To je v kompetenci rady města. Je tedy potřeba komunikovat a hlavně řádně hradit domluvené splátky. Pokud klient tyto podmínky nedodrží, bývá to problém a dohoda padá.

Jak lze předcházet tomu, aby vůbec dluhy na nájemném vznikly – v případě, že už se klient do nějakých dluhů dostal, tedy aby mimo peněz, které po něm chtějí společnosti, nedlužil i na nájemném?

To je trochu problematická otázka. Snažíme se klientům říkat, že první mají hradit nájemné, až poté další pohledávky. Ovšem je zde pak oprávněný strach z toho, že při neplacení ostatních pohledávek hrozí již zmíněná návštěva exekutora. Proto je nutné se všemi jednat a hradit na pohledávkách alespoň něco. Pokud jde o předcházení, pak je nutné si uvědomit, zda na takové bydlení klient má, případně se snažit najít bydlení finančně dostupnější. Problém je však ten, že třeba ve městě Prachatice malé byty moc nejsou.