Zhruba čtvrt roku to navenek vypadalo, že za letitou kauzou přístupu k pozemkům manželů Matouškových v lokalitě Nad Pekárnou si účastníci sporu mohou udělat tlustou čáru.


Skutečnost je ale jiná. Zhruba měsíc po červnovém jednání, kdy do té doby Josef Matoušek od města neobdržel zápis z jednání, začal věc opět řešit. Po další korespondenci s vedením radnice věc dospěla do té fáze, že se svých požadavků rozhodl domáhat soudní cestou. Jak uvedl na posledním jednání vimperských zastupitelů, jiné řešení totiž už nevidí.


Přímo na jednání zastupitelům vysvětloval, co jej k takovému rozhodnutí vedlo. Podle jeho slov totiž nedošlo k dohodě tak, jak ji prezentuje vedení města a navíc zazněla na červnovém jednání na místě samém nepravdivá tvrzení související s využitím pozemků, které město získalo od jiného soukromého vlastníka, a také s podmínkami kupní smlouvy. „Protože při jednání bylo použito nepravd, celé jednání považuji za neplatné. To jsem vám dal písemně," uvedl Josef Matoušek s tím, že podle slov starosty Bohumila Petráška vedle blízkého panelového domu nepovede žádná cesta a že v kupní smlouvě s paní Fuchsovou je podmínka na zachování hřiště v Mírové ulici. „V kupní smlouvě, která byla odsouhlasena před rokem v srpnu, není o hřišti ani zmínka. Ale důležitější je, že je tam i smlouva o zřízení věcného břemene pro chůzi a jízdu a vy jste to absolutně popřel před zastupiteli a před radou, a obyvatelům paneláku jste slíbil, že tam cesta nebude, tím pádem všechny právní věci padají a ten slavný park stojí na cizím pozemku. Pokud jste nedodrželi polovinu kupní smlouvy, tak je neplatná," tvrdil Josef Matoušek.


Starosta se hájil tím, že není pravdou, že by sliboval, že kolem paneláku žádná cesta nepovede. „Opakovaně jsem obyvatele domu upozornil, že na tomto pozemku je věcné břemeno pro Fuchsovy, ale že město tam žádnou komunikaci budovat nebude. Pokud by ji chtěl někdo v budoucnu stavět, podléhalo by to standardnímu správnímu řízení, jehož účastníky mohou být i obyvatelé panelového domu," uvedl Bohumil Petrášek.


Připustil ovšem, že má Josef Matoušek pravdu v tom, že zachování hřiště v Mírové ulici se do podmínek kupní smlouvy nedostalo. „Paní Fuchsová sice požadovala, aby se to tam doplnilo, nicméně následně přistoupila na ústní záruku, že město hřiště zachová a nebude s ním hýbat. Ale i v materiálech, které měli k dispozici zastupitelé před projednáváním a schvalováním smlouvy, se tato podmínka diskutovala a brala na vědomí," ubezpečil starosta.


Pokud se týká červnové dohody při jednání o řešení přístupu na pozemky manželů Matouškových, vedení města trvá na tom, že ji ze své strany hodlá dodržet. A to přesto, že chce Josef Matoušek už celou záležitost řešit soudní cestou. „Řekl jsem to i na jednání zastupitelstva, že jsme požádali odbor životního prostředí o souhlas s odstraněním zeleně, což je věcí správního rozhodnutí. Teď čekáme na výsledek a předpokládám, že bychom s odstraněním zeleně začali hned na začátku vegetačního klidu," dodal Bohumil Petrášek.


Kritika Josefa Matouška směrem k městu, že mu nebyl nikdo schopen ani měsíc po červnovém jednání zaslat zápis, je oprávněná. Přestože písemné záruky požadoval, nedostal je. Jak připustila místostarostka Jaroslava Martanová, písemně vyhotovený zápis, který by si mohly obě strany vzájemně odsouhlasit nebo připomínkovat jeho závěry, skutečně zatím neexistuje. „Nicméně pořád věřím, že to nakonec dopadne tak, jak jsme se dohodli na místě v červnu. Přece jen se to táhne skoro dvacet let a je třeba to už konečně dořešit," doplnila místostarostka.