Jak je v Prachaticích zvykem, volilo se tajně, ale i tak Jan Bauer (ODS) jako nový starosta města dostal dvanáct hlasů, stejně tak jeho zástupci uvolněný Jan Kotrba (Prachatice společně) a neuvolněný Jakub Nepustil (Živé Prachatice). Stejný počet hlasů pro získali také další členové rady Hana Bolková (ODS), Michal Piloušek (Živé Prachatice), Pavel Hodina (Prachatice společně) a Růžena Štemberková (KDU - ČSL).

Jan Bauer téměř bezprostředně po zvolení upřesnil rozdělení kompetencí na radnici. Starosta Jan Bauer je podle koaliční smlouvy zodpovědný za odbor kancelář starosty, odbor finanční, odbor investic, odbor živnostenský, odbor sociálních věcí věcí a příspěvkovou organizaci města Sportovní zařízení Prachatice. Neuvolněný místostarosta Jakub Nepustil má na starosti odbor komunálních služeb a dopravy, odbor stavebně správní, odbor životního prostředí, příspěvkové organizace Technické služby Prachatice a Městské lesy Prachatice. Společně s uvolněným místostarostou Janem Kotrbou se podělí o dohled nad Městskou správou domů a bytů. K tomu je v kompetenci Jana Kotrby také odbor vnitřních věcí, odbor kultury, školství a cestovního ruchu, Tepelné hospodářství Prachatice, Městská knihovna Prachatice, KIS Prachatice a Základní školy a mateřská škola Prachatice.

Národní park Šumava dokončil obnovu povalového chodníku na Soumarském rašeliništi u Volar. Naučná stezka turisty zavede k vyhlídkové věži a zpět k parkovišti lze projít okruh kolem řeky Vltavy.
Soumarské rašeliniště se dočkalo nových lávek, návštěvníci jsou nadšení

Jan Bauer, který se na místo starosty Prachatic vrátil po dvanácti letech, slíbil, že celá koalice se bude snažit urychlit přípravu pozemků pro výstavbu nového bydlení, přehodnotí a zprůhlední systém přidělování městských bytů a bytové politiky s důrazem na mladé rodiny a sociální aspekty, změní jednací řád zastupitelstva a zpřístupníme projednávané materiály rady a zastupitelstva veřejnosti, bude udržovat zdravé hospodaření města nebo, že všechny investice bude pečlivě posuzovat s ohledem na jejich efektivitu a přínos pro občany Prachatic. Kompletní výčet priorit koalice pro volební období 2022 až 2026 se bezprostředně po zvolení nového vedení objevila na webu města Prachatice.