Jednu chtěl žadatel do změny zahrnout pro výstavbu fotovoltaické elektrárny, na druhé měla vyrůst individuální bytová výstavba. Ke zmíněným plochám ovšem zpracovatel obdržel negativní stanovisko životního prostředí, proto je do změny nezahrnul.
Zatímco část zastupitelů prosazovala přijetí předloženého konečného návrhu, část navrhovala předložit ke schválení v dalším jednání změnu kompletní včetně dvou vyřazených ploch. Proti tomuto návrhu ale byli i ti, kterým jejich žádosti prošly bez připomínek a oprávněně se domnívali, že by zahrnutí již vyřazených ploch mohlo znamenat neschválení celé změny a tím pádem by nemohli ani oni realizovat své plány.
Podle starosty Roberta Klesnera předložil zpracovatel změny územního plánu změnu v konečném návrhu. „V něm zohlednil připomínky dotčených orgánů. Jednoznačně negativně se vyjádřilo životní prostředí, proto dvě plochy do návrhu nezapracoval,“ uvedl Klesner. Jinými slovy, zpracovatel návrhu nechtěl podklad a město vystavovat riziku, že by v následném schvalování byla celá změna smetena ze stolu jako celek. „Pokud by někdo pracoval na lokalitách, které nejsou povoleny a v konečném návrhu by povoleny nebyly, vyšla by celá práce vniveč. Takhle projektant může pracovat na schváleném návrhu, pokud se v dohledné době podaří zájemcům předložit jiné než nesouhlasné stanovisko, budou moci být i jejich žádosti do změny zapracovány,“ doplnil starosta.
V konečném návrhu tak zůstaly pouze dvě plochy pro individuální bytovou výstavbu Pod Vrážemi a ve Výrově, jedna na Homolině, kde je momentálně vodojem a chystá se zde stavba stožáru mobilního operátora, a jedna ve stávající chatové oblasti u Husinecké přehrady s vymezením zastavěných území na zastavěných parcelách a celé plochy pak pro rekreaci.