Aby návštěvníkům i občanům města s ohledem na probíhající turistickou sezonu bylo umožněno získat potřebné informace i v těchto dnech, budou potřebné služby zajišťovány v Galerii Dolní brána.

Kulturní a informační služby města Prachatice