Těšovice
Úplná krátkodobá uzavírka silnice (III/14127) u lomu v Těšovicích, do 14. dubna 2018 vždy na max. 20 minut, důvod: zajištění bezpečnosti provozu při trhacích pracích v lomu, bez objížďky.

Výškovice
Úplná krátkodobá uzavírka silnice (I/4) u lomu v Sudslavicích, při provádění trhacích prací v lomu, max. doba uzavření 20 minut mimo dopravní špičku.

Volary
Částečná uzavírka silnice (II/141) ve Volarech (průtah městem) do 31. října, vždy bude označeno přechodným značením, důvod: rekonstrukce náměstí Volary.

Lhenicko
Úplná uzavírka silnice (III/12258) mezi obcemi Vadkov a Třešňový Újezdec do 28. července, důvod: rekonstrukce propustku, obousměrná objízdná trasa: od Vadkova na silnici II/122 do Lhenic, pak po III/12253 na III/12258 přes Vodice až do Třešňového Újezdce.

Prachatice
Chodník Slámova ulice, oprava horkovodu, do 8. srpna.
Malé náměstí, chodník, oprava střechy u čp. 24 a 25, do 7. srpna.
Ulice Zlatá stezka, účelová komunikace, oprava odvodňovacího žlabu, do 31. července.

Leptač
Částečná uzavírka, oprava propustku, jízda podle dopravních značek v jednom jízdním pruhu, do 11. srpna.