Když začaly přípravné práce na opravu Mírové ulice ve Vimperku, rozjely se i terénní úpravy na pozemku, který patří manželům Kutilovým. Ti jej pronajali za symbolickou cenu městu, má zde vzniknout i dočasná odstavná plocha pro potřeby obyvatel ulice Mírová.

Terénní práce rozpoutaly diskusi na téma, zda se jedná o černou stavbu a kdo ji zaplatí. „Terénní úpravy budou hrazeny z rozpočtu díla, a nevzniknou tím žádné vícenáklady,“ uvedl místostarosta Lukáš Sýs. Podle Bohumila Petráška, vimperského zastupitele, ale nemá stavba potřebné stavební povolení. Majitel pozemku, Zdeněk Kutil, upozornil, že už před zahájením prací ale měli v ruce kladné vyjádření stavebního úřadu.

V pátek budou stavbu a její rozsah kontrolovat přímo úředníci.