Důvodem tohoto omezení je nařízené proškolení pracovníků této agendy kvůli zásadním změnám v registru řidičů, které budou v platnosti od 01. 07. 2018. Od tohoto data již žadatelé o řidičský průkaz nebudou nuceni k žádosti dokládat jednu fotografii, neboť žadatel bude vyfocen přímo při podání žádosti, příslušnou pracovnicí registru řidičů. Další připravovanou změnou je částečné rozvolnění místní příslušnosti k vyřízení žádosti, což bude v praxi znamenat, že určité úkony, které jsou v současné době vázány na trvalý pobyt žadatele, si bude moci žadatel vyřídit na kterémkoliv registru řidičů v České republice.

Proškolení zaměstnanců agendy registru řidičů je přímo organizováno a nařízeno Ministerstvem dopravy ČR, proto náš úřad nemohl žádným způsobem ovlivnit stanovený termín proškolení. Z uvedeného důvodu bude dne 16. 04. 2018 registr řidičů pro veřejnost uzavřen.
Omlouváme se všem, kterým toto uzavření agendy registru řidičů způsobí komplikace, a doporučujeme návštěvu této agendy v jiném termínu.

Zdeněk Ženíšek, tajemník Městského úřadu Vimperk