Podle metodického návodu, který vydalo ministerstvo vnitra, musejí být veškeré časové údaje vyžadované právními předpisy, tedy čas vyvěšení a svěšení dokumentů, odvozovány od časů platných pro úřední desku. V praxi to znamená, že vše, co je vyvěšeno na obecní úřední desce v obci, musí být také na elektronické úřední desce.
Na té musejí být informace například o územním plánování a stavebním řádu, či informace vycházející ze zákonu o obcích jako je datum jednání zastupitelů či zápisy z jednání.

Více v tištěném vydání v úterý 8. dubna 2008.