Řekl to Martin Malý, starosta Prachatic. „Bude zařazen na oddělení územního plánování, kde takový úřední chybí. Ke každému stavebnímu povolení je totiž třeba vypracovat stanovisko úřadu a jen za leden bylo potřeba vydat takových stanovisek třicet. Ti, co tam jsou, už vypracování nestíhají,“ vysvětlil Martin Malý důvod, proč úřad přijme nového člověka.