Program je určen přednostně na podporu pracovního uplatnění obtížně umístitelných uchazečů o zaměstnání evidovaných u Úřadu práce v Prachaticích. (§ 33 zákona o zaměstnanosti).
„Vyhrazená místa budou dotována částkou 10 000,- Kč měsíčně, pokud do zaměstnání nastoupí fyzická osoba, která je vedena v evidenci ÚP déle než 5 měsíců, fyzická osoba nad 50 let věku nebo osoba se zdravotním postižením, a částkou 8 000,- Kč měsíčně pokud se bude jednat o fyzickou osobu do 20 let věku, osobu pečující o dítě do 15 let věku nebo o osoby, potřebující zvláštní pomoc. Dotace je účelově určena na částečnou úhradu mzdových nákladů zaměstnance umístěného na společensky účelném pracovním místě a bude úřadem práce poskytována po dobu 6 měsíců.

Více v tištěném vydání v pátek 9. ledna 2009.