Pro firmy velmi jednoduché, pro nezaměstnané zase přínosné. Přesně tak vypadá nejnovější projekt, který spustil prachatický Úřad práce. Jeho cílem je zaměstnat uchazeče o práci, kterým ještě nebylo třicet let a mají maximálně dvouletou praxi na trhu práce. Třešničkou na pomyslném dortu je výše finančního příspěvku na mzdové náklady, kterou úřad práce nabízí, a fakt, že tu není povinnost udržitelnosti pracovního místa, ani podmínka vzniku nového místa.

Až osmnáct tisíc měsíčně na půl roku

„V praxi to znamená, že se mohou přihlásit firmy, které by chtěly do pracovního poměru přijmout uchazeče, který zatím nemá delší než dvouleté pracovní zkušenosti. Příspěvek na mzdové náklady je hrazen až do výše osmnácti tisíc korun měsíčně, doba jeho poskytování je půl roku. Program umožňuje uzavřít termínovaný pracovní poměr na tuto dobu i přijmout uchazeče o zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek. V případě zkráceného úvazku se pak výše poskytování úměrně krátí," uvedl vedoucí oddělení trhu práce prachatického úřadu práce Josef Lácha. Podle jeho slov se jedná o ojedinělý projekt, a to nejen tím, že zde není povinnost udržitelnosti pracovního místa, ale i výší dotace na jedno pracovní místo. V případě uchazečů o zaměstnání do třiceti let věku to obvykle bývá dotace ve výši deseti tisíc korun.


„Zájem ze strany firem a podnikatelů o tento projekt je. V tuto chvíli už je zařazeno patnáct uchazečů o zaměstnání. Osm už je jich schváleno a k 1. listopadu opustí evidenci úřadu práce, dalších sedm je v jednání. Program je samozřejmě termínovaný, je nutné vyřídit všechny podklady a zařadit uchazeče na pracovní místo do konce letošního roku. Počet uchazečů, kteří budou do projektu zařazeni, není v tuto chvíli nijak omezen," uvedl Josef Lácha.


Projekt není určen pro obce a města na veřejně prospěšné práce, ale pro podnikatelskou veřejnost. „Dohodu o poskytnutí příspěvku nelze uzavřít v případě, že uchazeč byl u zaměstnavatele v minulosti již zaměstnán, nebo v případě, že úřad práce eviduje ve své nabídce volných pracovních míst vhodné místo pro požadovaného uchazeče o zaměstnání," vysvětlil Josef Lácha.


Protože si je úřad práce vědom toho, že zaměstnavatelé mají obavu přijímat do pracovního poměru uchazeče z evidence úřadu práce z důvodu administrativní zátěže, i v tomto případě se snaží vyjít vstříc. „V případě zájmu zaměstnavatele, pokud nám udělí písemný souhlas, si potvrzení o bezdlužnosti od finančního a celního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven zajistíme sami.

Zaměstnavatel nám tak doloží vyplněný formulář, který si může stáhnout z našich webových stránek nebo osobně vyzvednout, doloží jen doklad o vedení účtu a doklad prokazující právní formu žadatele. Se vším samozřejmě žadatelům poradíme," řekl Josef Lácha.

Jednoduchost si firmy chválí

Zájem ze strany firem potvrzuje i František Bican z prachatické firmy. „Musím říci, že tohle je jeden z administrativně nejjednodušších projektů, s nímž jsme se zatím setkali. Také dotace na mzdové náklady je poměrně vysoká a navíc tu není nutnost udržitelnosti místa. Pokud se uchazeč osvědčí, firma si jej ráda nechá, v opačném případě není ničím vázána," poznamenal na adresu projektu.


Spolupráci při získávání peněz z různých projektů vyhlášených úřadem práce si chválí Květoslav Pálka, předseda představenstva společnosti STS Prachatice. Firma využila také zmíněného projektu Úřadu práce. „Zaměstnáváme mladé absolventy škol a právě tenhle projekt se nám zdál velmi zajímavý. Proto jsme nabídky úřadu využili," vysvětlil s tím, že hlavní výhodou zaměstnávání lidí bez praxe je jejich zaučení v daném oboru přímo ve firmě.