Na Prachaticku bylo podle statistických údajů úřadu práce na konci ledna 2067 lidí bez práce a na ně připadalo 665 volných míst. Padesátníci a starší si na nezájem ze strany úřadu práce nemohou stěžovat dlouhodobě nezaměstnaní. „Pokud mají chuť, mohou absolvovat celou řadu různých aktivit, jejichž cílem je zvýšit šanci na uplatnění na trhu práce,“ říká odborná pracovnice pro rekvalifikace Úřadu práce v Prachaticích Jana Vítová. V tuto chvíli jsou v evidenci prachatického necelé tři stovky uchazečů ve věku nad padesát let, kteří hledají práci déle než pět měsíců.

Uchazeči o zaměstnání nad 45 let věku, kteří jsou zároveň v evidenci úřadu práce déle než pět měsíců, jsou zařazováni do Regionálního individuálního projektu Dobrá práce v Jihočeském kraji II. Široké spektrum rekvalifikací zvyšuje účastníkům šanci na práci a mohou tak uspokojit poptávku zaměstnavatelů. „Zároveň uchazeče zařazujeme i do vlastních poradenských projektů, které jsou organizačně i lektorsky zajišťovány přímo pracovníky kontaktního pracoviště v Prachaticích. Jedná se například o Job club. Do tohoto programu jsou zařazováni uchazeči ze všech sledovaných kategorií,“ uvedla Jana Vítová. Samozřejmě záleží i na tom, zda má uchazeč zájem být do některého projektu zařazen. „V žádném případě uchazeče nelimitujeme například jen jedním projektem. Pokud je pro něho aktivita projektu vhodná a má o ní zájem, může být zařazen do několika,“ poznamenala.

Mimo aktivit, které absolvují samotní uchazeči o zaměstnání, motivuje úřad práce i zaměstnavatele. Ti si mohou v letošním roce sáhnout na zatím nejvyšší možnou dotaci na mzdové náklady, pokud do zaměstnání přijmou dlouhodobě nezaměstnaného uchazeče nad padesát let věku. „U vybraných skupin uchazečů o zaměstnání došlo k podstatnému zvýšení příspěvků. Ty jsou vypláceny v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, jedná se o tak zvaná společensky účelná pracovní místa. Příspěvek bude vyplácen na základě písemné dohody s úřadem práce a je určen k podpoře pracovního uplatnění konkrétních uchazečů o zaměstnání.

Zaměstnavatel uzavře s umístěným uchazečem pracovní poměr a to na dobu neurčitou nebo na dobu určitou minimálně však po dobu trvání dotace,“ vysvětlil vedoucí oddělení trhu práce Josef Lácha. Doplnil, že například u věkové skupiny nad 50 let je výše dotace až čtyřiadvacet tisíc korun u plného úvazku.