V současné době je připraven návrh projektu na rekonstrukci. Budova má střechu v havarijním stavu, netěsnící okna a další nedostatky. Rozpočet na opravy je zhruba 7 milionů korun. Obec tedy počítá se žádostí o dotaci. Celou věcí se budou zastupitelé dále zabývat.