Na rozdíl od mnoha jiných lidí se ale nehodlá jen tak smířit a rozhodl se proti nařízené exekuci bránit. Z několika důvodů ji totiž považuje za neopodstatněnou a kritizuje jak postup exekutora, tak přístup rozhodujících institucí.

Veškeré problémy v současnosti způsobily Stanislavu Žákovi tři neuhrazené faktury vystavené společností, která jeho firmě poskytovala telekomunikační služby. Podle Stanislava Žáka neměla ale společnost právo účtovat mu ani korunu. „Koncem listopadu roku 2007 jsem společnosti oznámil, že u ní ruším veškeré služby k poslednímu dni v měsíci a týž den veškerá práva a povinnosti na základě uzavřené smlouvy převzala jiná telekomunikační společnost. Ta se zavázala zrušit přístup ke službám jinému poskytovateli, což jsem předchozí společnosti oznámil," shrnul Stanislav Žák pravděpodobný začátek problémů.

Původní poskytovatel telekomunikačních služeb ale Stanislavu Žákovi přesto zaslal v únoru, březnu a dubnu následujícího roku postupně tři faktury na celkovou částku 360 korun a 50 haléřů. „Ty faktury jsem nikdy nedostal a nepřišla mi ani upomínka, že bych je měl uhradit. Vlastně jsem ani nevěděl, že bych tedy měl něco platit," ohradil se Stanislav Žák, který dál žil v domnění, že s bývalým poskytovatelem telekomunikačních služeb už nebude mít nic společného. Jenomže ten postoupil pohledávku vůči Stanislavu Žákovi další společnosti, která se rozhodla dlužnou částku vymáhat prostřednictvím svého právního zástupce dál. Podle Stanislava Žáka ani potom nebyl nikým kontaktován, aby svůj závazek uhradil. Nabyvatel pohledávky se s vyřešením sporu o peněžité plnění obrátil na Český telekomunikační úřad a ten vydal 22. září 2011 příkaz, aby Stanislav Žák uhradil nejen původních 360,50 korun, ale také úroky z prodlení a další příslušenství. „Jenomže já jsem od Českého telekomunikačního úřadu nikdy takové rozhodnutí nedostal," hájí se Stanislav Žák. Fakt, že na doručence ze dne 26. září 2011 je podepsán, si nedokáže vysvětlit jinak, než je jeho podpis někdo zfalšoval. Pro Český telekomunikační úřad ale byl příkaz doručen a protože se proti němu Stanislav Žák v zákonné lhůtě neodvolal, nabyl 5. října právní moci. A jelikož o tom Stanislav Žák nevěděl, nic nerozporoval a ani nezaplatil, celou věcí se začal zabývat pověřený exekutor.

Ten se se svým požadavkem obrátil na Okresní soud v Prachaticích, který 21. února letošního roku svým usnesením nařídil exekuci. Ještě v tuto chvíli neměl Stanislav Žák ani tušení, že za necelé dva měsíce bude mít zablokovaný účet, exekuční doložku v katastru nemovitostí u veškerého nemovitého majetku za miliony korun a určeny srážky z důchodu. „Až do chvíle, než jsem z banky zjistil, že mám na účtu blokovánu částku 18600 korun, jsem o žádné exekuci nevěděl," zlobí se Stanislav Žák a dodává, že první oficiální informací od soudního exekutora byla výzva povinnému ke splnění vymáhané povinnosti vystavená 25. dubna a doručená o den později. Než se tak ale stalo, odeslal soudní exekutor na základě usnesení okresního soudu 11. dubna pro banku příkaz, aby na účtu Stanislava Žáka zablokovala výše zmíněnou sumu a nejpozději do osmi dnů sdělila výši zablokovaných prostředků na účtu.

„Na účtu byla zablokována přesně taková částka, kterou exekutor požadoval. To znamená, že již 19. dubna exekutor věděl, že má na účtu zablokovanou požadovanou částku. Přesto jsem dostal další exekuční příkaz na provedení exekuce na nemovitosti a veškeré pozemky v hodnotě několika milionů korun, takže mnohonásobně větší zajištění, než byl vůbec původní dluh, tedy 360 korun a 50 haléřů. Následující den mi přišel další exekuční příkaz na část mého důchodu, ale ani na to neměl exekutor nárok. Vzhledem k tomu, že mám tři nezletilé děti, nemohla být ani část požadované částky z mého důchodu čerpána, což ovšem nikoho nezajímá," domnívá se Stanislav Žák.

V celé záležitosti zaráží Stanislava Žáka nejen vůbec samotný původní požadavek, ale především následný postup všech dotčených institucí i samotného exekutora. „Na začátku vystavila jedna společnost faktury, které jsem nedostal a které neměla nárok vůbec vymáhat. Český telekomunikační úřad rozhodl na základě nepravdivých informací a nic si ani nezjišťoval. Stejně se choval i Okresní soud v Prachaticích a Česká správa sociálního zabezpečení. Na doručence někdo zfalšoval můj podpis, exekutor mi obstavuje majetek v mnohonásobně větší hodnotě, než je jeho pohledávka. A Česká správa sociálního zabezpečení je jen další úřad s razítkem bez vlastní aktivity. Splnila požadavek exekutora, tedy srážky z mého důchodu a mne pověřila, abych sám dokladoval, že toto rozhodnutí není správné. Musel jsem najít oddací list, rodné listy dětí, vše ověřit a doporučeně poslat a vyčíslit, že na takové rozhodnutí nemá právo ani exekutor, ani ČSSZ, jelikož můj důchod je v takové výši, že z něho není možné provádět takové srážky," kroutí hlavou Stanislav Žák nad tím, že úřady vytvářejí obraz státu v dnešní společnosti. „Platí tu pravidlo, že úřad má vždycky pravdu, a pokud ji náhodou nemá, je na vás, abyste to dokázali," dodává Stanislav Žák.

Nejčerstvější životní zkušenost ho zatím na kolena nedostala. Nicméně radou ostatním, jak se podobné situace nedostat, nejspíš přispět nemůže. „Je těžké někomu radit. Schovávat si smlouvy bych sice stokrát doporučil, ale vím, jaký je normální život. Jestliže vůbec nevíte, že byste měl něco platit, těžko si budete schovávat roky jakékoli doklady," říká Stanislav Žák.

Důležitá data:
26. 11. 2007 – Stanislav Žák vypovídá smlouvu s původním poskytovatelem telekomunikačních služeb
1. čtvrtletí 2008 – poskytovatel vystavil tři faktury za služby v částce 360,50 Kč
5. 10. 2011 – rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 22. 9. 2011, které pan Žák údajně nikdy nedostal, nabylo právní moci
21. 2. 2012 – Okresní soud v Prachaticích nařídil exekuci na majetek Stanislava Žáka. Soudní exekutor následně vydal několik exekučních příkazů