Pitná voda ve Vimperku sice nevykazuje známky zhoršené kvality, ale některé parametry už neodpovídají novým normám Evropské unie. Rekonstrukce se tak dotkne téměř stoprocentně jen technologie úpravy. Ta stále fungující je ovšem z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. „Jedná se o významný a největší zdroj vody, pokud by zde došlo k nějaké havárii, byla by ohrožena dodávka pitné vody pro velkou část obyvatel Vimperku," zdůvodnil Bohumil Petrášek nutnost rekonstrukce.
Najít ovšem třicet milionů korun není v dnešní době jednoduché. Podle starosty Bohumila Petráška se ale řešení našlo i přesto, že město neuspělo s žádostí o dotaci. „I podmínky pro udělování dotací se zpřísnily, takže dnes na ně dosáhnou pouze obce do tisíce obyvatel," zdůraznil starosta. To byl také důvod, proč zastupitelé rozhodli zařadit rekonstrukci do plánu investičních akcí let 2014 a 2015. Pokud se týká financování akce, mělo by k němu město využít z velké části nájemné od provozovatele vodohospodářského majetku společnosti ČEVAK, které je ročně přes osm milionů korun. Ta má navíc podle slov starosty Petráška na tento účel rezervovaných dalších deset milionů korun.
Celkovou sumu 27,95 milionu korun za rekonstrukci úpravny vody by neměly ovlivnit ani případné změny v cenách dodávané technologie. „Už jsme předběžně jednali s vítězem výběrového řízení na dodavatele akce. Máme s ním uzavřenu smlouvu již z doby, kdy jsme žádali o dotaci a její přidělení bylo podmínkou pro zahájení akce. Dodavatel je ochoten akci realizovat i za současných podmínek bez navýšení ceny," zdůraznil vimperský starosta.
Fakt, že Vimperští mají i za stavu technologického zařízení v úpravně stále velmi kvalitní pitnou vodu, připsal Bohumil Petrášek na vrub provozovatele vodohospodářského majetku. „Myslím si, že pokud se nám podaří rekonstrukci udělat, budou mít naši nástupci na hodně dlouhou dobu vystaráno s kvalitou vody ve Vimperku. Životnost nerezové technologie by měla být několik desetiletí," zdůraznil.
Přestože by měla rekonstrukce úpravny začít až v příštím roce, ubezpečuje už nyní starosta obyvatele, že nemusejí mít obavy o dodávky pitné vody po dobu dvouleté rekonstrukce. „Výměna technologie by neměla při odstávkách ohrozit dodávky pitné vody pro obyvatele města. Vodojemy, ze kterých čerpáme, mají dostatečnou kapacitu na to, aby jednodenní odstávku bez problémů vykryly," ujistil starosta.