Projekt s názvem Model péče o seniory v pobytových zařízeních v konceptu třístupňového bydlení úspěšně řešila Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích od roku 2018. Cílem projektu bylo identifikovat moderní trendy péče o seniory a příklady dobré praxe v pobytových zařízeních, dále navrhnout model péče v konceptu třístupňového bydlení pro seniory s důrazem na propojení s komunitou a s ohledem na mezigenerační solidaritu.

„Jedním z výsledků projektu je právě vytvoření modelu péče o seniory, který zohledňuje všechny její zásadní principy a příklady dobré praxe s respektem k míře soběstačnosti seniorky/seniora“, upřesňuje hlavní řešitelka projektu doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D., z Ústavu sociálních a speciálně pedagogických věd Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity.

Nové aleje ovocných stromů si mohou všimnout řidiči v okolí silnice z Osek do Prachatic.
Aleje podél silnic Prachatičtí doplnili, ještě prořežou ty původní

Model zahrnuje hlavní trendy současného poskytování služeb na zdravotně-sociálním pomezí a je postaven na principech lidské důstojnosti, respektu ke klientovi a jeho rodině. „Model maximálně zohledňuje a podporuje spolupráci mezi zdravotními, sociálními službami a rodinou, podporuje propojení formální a neformální péče a obsahuje návrhy na rozvoj komunitního bydlení, popř. cohousingu, které mohou doplnit současné standardní pobytové služby,“ doplňuje docentka Mojžíšová.

Projekt byl podpořen Technologickou agenturou ČR a aktuálně jsou už jeho výsledky aplikovány ve městě Tábor. „Spolupráce s tímto městem je na všech úrovních výborná, je vidět, že do toho šli lidé, kteří mají o dané věci opravdu zájem. Je důležité pro svůj projekt získat takového aplikačního garanta, který má nějakou vizi. Ta celková vize je opravdu důležitá. Ideální je, když se jí pak všichni drží,“ komentuje současnou spolupráci docentka Mojžíšová.

Zastupitelstvo v Černé v Pošumaví a zástupci spolku Lipensko pro život.
Debata na zastupitelstvu byla žhavá. S peticí přišel spolek Lipensko

Dalším městem, které o spolupráci v rámci tohoto projektu projevilo zájem, je město Volary. Účelem smlouvy, kterou slavnostně zástupci města a vedení univerzity podepsali 24. února 2022, je především spolupráce při realizaci výsledku projektu zaměřeného na vytvoření a koordinaci pozice case managera péče o seniory a spolupráce na případném budoucím záměru vybudování komunitního centra ve Volarech.