Před pár týdny konečně došlo na podepsání smluv a fyzickému bezplatnému předání do majetku Prachatic. Trvalo to deset let.

Před dvanácti lety, když jednotliví majitelé pozemků začali se stavbou svých rodinných domů, museli k tomu za vlastní peníze postavit veškeré technické vybavení, tedy kanalizaci, přípojky na vodovodní řad, veřejné osvětlení i veškeré elektrické vedení a postavili provizorní silnici. Vše majitelé domů zainvestovali z vlastní kapsy. A hned také sítě kolaudovali, tehdy ještě s dočasnou komunikací. „Ve chvíli, kdy jsme tam postavili čtyři domy, zjistili jsme, že vlastně nevíme, kdy další tři sousedé se stavbou vůbec začnou. Proto jsme se rozhodli, že silnici včetně pozemků předáme městu hned. Po deseti letech se nám to konečně povedlo,“ vysvětluje jeden z vlastníků domu Pavel Lipták. Zbylé parcely jsou ale kompletně zasíťované, stačí tam postavit domy.

Stavba Husinecké přehrady v roce 1936.
Vodní dílo, které chrání životy lidí v okolí Blanice

V loňském roce stavebníkům ještě podařilo změnit projekt na definitivní silnici. „Tu jsme postavili loni s tím, že jsme ji rozšířili o chodník a odstavné pruhy. Chodník je jen vyznačený čarou, protože řidiči těžké techniky v zimních měsících by mohli mít na úzké silnici problém. Takhle vědí, že nemohou nic zničit a nám v zimě zase nepřekáží v jízdě nahrnutý sníh,“ ukazuje na vyznačené místo pro chodce v celé délce nové silnice Pavel Lipták.

Město do svého majetku získalo zhruba 150 metrů nové silnice, do které nemuselo investovat. Přesně tak to totiž nařizuje směrnice, podle které si stavitelé rodinných domků musejí chybějící zázemí postavit a zaplatit. „Nebylo to vždycky úplně snadné, ne všichni byli spokojení s placením nutných nákladů, ale všichni jsme se nakonec dokázali domluvit,“ doplňuje Pavel Lipták. Majitelům domků bylo totiž jasné, že pokud komunikaci nepředají, může se stát, že město nemusí v zimě jejich ulici zařadit do plánu údržby. „To se ale ani v době před podpisem smlouvy a fyzickým předáním do majetku města nikdy nestalo, vždy nám vyšli vstříc,“ uzavírá Pavel Lipták.